Αγωνιστικές Υποχρεώσεις Σαβ/Kυρ 07-08/05/2016

2016-05-07 11:45

JUNIOR

BATISTA ACADEMY  (συνθεση)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13.00

Γήπεδο ΒΑΤΙSTA ACADEMY

 

BATISTA ACADEMY  (συνθεση)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 14.00

Γήπεδο ΒΑΤΙSTA ACADEMY

 

PRE JUNIOR

BATISTA ACADEMY 

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11.00

Γήπεδο ΒΑΤΙSTA ACADEMY

 

BATISTA ACADEMY 

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11.00

Γήπεδο ΒΑΤΙSTA ACADEMY

 

ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ

BATISTA ACADEMY 

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 12.00

Γήπεδο ΒΑΤΙSTA ACADEMY

 

BATISTA ACADEMY 

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05/2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13.00

Γήπεδο ΒΑΤΙSTA ACADEMY