ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

2015-10-11 13:26

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - (σχετικά με το στρές και το άγχος των ανήλικων αθλητών)

Από μια έρευνα που έκανε o CRATTY (1983) σε σχέση με τα σπορ των μικρών παιδιών κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα που τα κυριότερα είναι:

 

1) Τα παιδιά ηλικίας 8 με 9 χρονών επηρεάζονται εξαιρετικά από τις διάφορες μορφές τιμωρίας.

2) Οι αθλητές ηλικίας 10 με 12 χρονών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην ενθάρρυνση των προπονητών τους.

3) Τα μεγαλύτερα παιδιά 13 με 15 χρονών, δείχνουν υπερβολικά μεγαλύτερη ευσθησία και στην τιμωρία και στην ενθάρρυνση, αλλά δίνουν έμφαση και στο αν η αρνητική αντιμετώπισή τους παρέχει οδηγίες για τη βελτίωση τους.

4) Οι προπονητές συνήθως δεν συνειδητοποιούν τα διάφορα είδη της συμπεριφοράς τους.

5) Οι παίκτες επιδεικνύουν καλή ικανότητα στο να διακρίνουν την προπονητική συμπεριφορά , που περικλείει ενθάρρυνση.

6) Οοι πιο δημοφιλείς προπονητές είναι αυτοί που παρέχουν ενθάρρυνση, συνδυάζοντας την με την παροχή τεχνικών πληροφοριών και οι λιγότερο δημοφιλείς είναι αυτοί που τιμωρούν συχνά.

7) Οι προπονητές που συχνά ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συμπεριφορά των παικτών, έχουν παίκτες με ψηλή αυτοεκτίμηση.

 

Οι προπονητές χωρίζονται σε δυό κατηγορίες: αυτούς που δίνουν σημασία στην εσωτερική παρακίνηση και αυτούς που δίνουν σημασία στην εξωτερική.
 

Οι πρώτοι θεωρούν πιο σημαντικά την ανάπτυξη δεξιοτεχνίας , τη δημιουργία καλών αθλητών και τη νίκη.
 

Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία των προπονητών θεωρεί πολύ σημαντικό να εντυπωσιάζονται οι άλλοι (γονείς , φίλοι κ.λ.π)

 

 

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
 

Οι Pierce και Stratton (1980) ζήτησαν από 543 παιδιά ηλικίας 10-17 χρονών να εντοπίσουν απο ένα κατάλογο 10 περιπτώσεων, τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους όταν συμμετέχουν στον αθλητισμό. Τα αποτέλεσματα έδειξαν ότι <<το να μην παίζουν καλά>>, και <<το να κάνουν λάθη >> ήταν οι πιο συχνές ανησυχίες, με ποσοστό 62%. Περίπου 11% των παιδιών ανέφεραν ότι ανησυχούσαν για το τι θα πούν οι γονείς, 24,9% τι θα πούν οι προπονητές και 24,7% τι θα πούν οι συναθλητές τους.

(ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Γ. ΔΟΓΑΝΗΣ)