Για να διαθέτεις την καλύτερη ακαδημία, όπως είναι η BATISTA ACADEMY φυσικό είναι να υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν με τον σωστό τρόπο για να μπορέσουν οι μικροί ποδοσφαιριστές από την πλευρά τους να ξεδιπλώσουν το ταλέντο που διαθέτουν, αλλά παράλληλα και να βελτιωθούν! Ο Daniel Batista στην ακαδημία του έχει δημιουργήσει ένα δυνατό team, προκειμένου τα παιδιά να έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καλύτερη καθημερινή τους προετοιμασία.